Order call back
Our specialist will call you back within an hour
Or leave your phone number
Закрыть
Згода на обробку персональних даних
Я, Клієнт, відповідно до зазначеної мною інформації на сайті https://mez.com.ua/ (надалі – сайт), керуючись Законом України «Про захист персональних даних», вказаним надаю згоду Товариству з обмеженою відповідальністю «Потоки», код ЄДРПОУ 40832205, місцезнаходження: 49074, м. Дніпро, вул. Байкальська, 9 (далі - Товариство) на збір та обробку моїх персональних даних (відомостей і сукупностей відомостей про мене) на наступних умовах:
 1. Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
 2. Мета обробки персональних даних: надання з використанням сайту Товариства електронних послуг, за отриманням яких звертається клієнт; забезпечення реалізації відносин у сфері реклами, маркетингу та збору персональних даних у комерційних цілях; для інформування клієнтів про акції та спеціальні пропозиції Товариства та партнерів Товариства; вивчення попиту клієнтів; інформування клієнтів про нові моделі та види товарів, виробника товарів, місця продажу товарів; виконання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про рекламу», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», інших законів та підзаконних нормативно-правових актів виключно для здійснення повноважень, визначених відповідними законами та на підставі згоди суб'єкта персональних даних.
 3. Цілі обробки персональних даних:
  1. збір інформації щодо товарів, клієнтів, використання товарів клієнтами (споживачами);
  2. ведення статистики звернень клієнтів;
  3. надання інформації клієнтам про товари, їх виробника і продавців, місце продажу товарів;
  4. виконання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів;
  5. надання клієнту (споживачеві) інтернет-послуг, включаючи хостинг, реєстрацію і супровід доменних імен, інших послуг у сфері телекомунікацій;
  6. на отримання рекламних і спеціальних пропозицій, інформації про спеціальні акції, розіграші, іншої інформації про діяльність Товариства;
  7. виконання інших вимог чинного законодавства України.
  8. Для цілей, передбачених цим пунктом, Товариство має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Клієнта, а також відправляти SMS-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний Клієнтом телефонний номер.
 4. До складу персональних даних включається:
  1. прізвище, ім'я, по батькові;
  2. дата народження;
  3. стать;
  4. адреса;
  5. інші відомості про факти та обставини, що характеризують особу як споживача (клієнта) товарів (інформація щодо покупок, споживчі звички тощо);
  6. відомості про засоби зв'язку з клієнтом (поштова адреса, контактний номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, факсу і т.п.).
 5. Термін зберігання персональних даних: Персональні дані зберігаються протягом терміну, необхідного для досягнення вказаних в пункті 2 та 3 цієї згоди, мети та цілей обробки персональних даних, якщо законодавством не визначено інший строк зберігання. Персональні дані можуть бути знищені після закінчення терміну зберігання або у випадках, передбачених чинним законодавством України.
 6. Зберігання персональних даних здійснюється за місцезнаходженням Товариства.
 7. Розпорядником бази персональних даних є ТОВ «Потоки», код ЄДРПОУ 40832205, місцезнаходження: 49074, м. Дніпро, вул. Байкальська, 9, яке може передавати персональні дані підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам та іншим третім особам, для досягнення вказаних в пункті 2 та 3 цієї згоди, мети та цілей обробки персональних даних. Персональні дані можуть передаватися третім особам, яким Товариство зобов'язане надавати персональні дані відповідно до вимог чинного законодавства України, а також правонаступникам Товариства у разі реорганізації Товариства. Зокрема, я, як Клієнт, надаю Товариству згоду на здійснення будь-яких дій щодо моїх персональних даних, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, знеособлення, знищення, а також використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) моїх персональних даних, без повідомлення мене про таке поширення, будь-яким третім особам для досягнення вказаних в пункті 2 та 3 цієї згоди мети та цілей обробки персональних даних, та/або третім особам, яким Товариство зобов'язане надавати персональні дані відповідно до вимог чинного законодавства України, а також правонаступникам Товариства у разі реорганізації Товариства.
 8. Здійснюючи проставлення відмітки чекбокс (checkbox), я, як Клієнт, надаю поінформовану згоду оператору рухомого (мобільного) зв'язку на обробку та передачу Товариству інформації щодо абонентського номеру, за яким отримуються мною телекомунікаційні послуги, для досягнення вказаних в пункті 2 та 3 цієї згоди, мети та цілей обробки персональних даних.
 9. Права, що визначені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» у зв'язку з обробкою персональних даних:
  1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
  2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
  3. на доступ до своїх персональних даних;
  4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
  5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
  6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
  7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
  8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
  9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
  10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
  11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
  12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
  13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
Зміст моїх прав, як суб'єкта персональних, даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», мені відомий і зрозумілий.
We buy sunflower seeds
info
info
info
info
0 грн
(0грн/т)
*excl. shipping costs
Закрыть
Thank you!

Our specialist will call you back within an hour

Attention

Unfortunately, delivery is not carried out at such a distance.